پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار مربوط به آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته http://qommpth.mihanblog.com 2020-02-26T16:07:22+01:00 text/html 2014-01-18T15:31:59+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود دهمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی http://qommpth.mihanblog.com/post/16 <p align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">دهمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در سال تحصیلی 1392 که مشتمل بر جلسات 36 الی 43 از بحث اقلّ و اکثر ارتباطی (اصالة الاشتغال) می‌باشد، از پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین قابل دریافت می‌باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://mohammadhelali.persiangig.com/image/osoul.jpg"></p> text/html 2014-01-06T15:57:33+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود چهارمین جزوه از تقریرات درس خارج فقه آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی http://qommpth.mihanblog.com/post/15 <p align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">چهارمین جزوه از تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در سال تحصیلی 1392، مشتمل بر جلسات 33 الی 36 از بحث کتاب بیع که توسّط یکی از شاگردان معظّمٌ له تقریر شده است، از</span><a href="http://qommpth.ir/" title="پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین</a><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;قابل دریافت می‌باشد.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://mohammadhelali.persiangig.com/image/Figh-4.jpg"></p> text/html 2013-12-17T11:57:04+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود نهمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته http://qommpth.mihanblog.com/post/14 <p align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify;">نهمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در سال تحصیلی 1392 که مشتمل بر جلسات 31 الی 35 از بحث اقلّ و اکثر ارتباطی (اصالة الاشتغال) می‌باشد، از پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین قابل دریافت می‌باشد.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://qommpth.persiangig.com/Parto%20Thaqalain/Tagrirat1.jpg"></p> text/html 2013-12-16T10:49:41+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود سوّمین جزوه از تقریرات درس خارج فقه آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته http://qommpth.mihanblog.com/post/13 <p align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif;">سوّمین جزوه از تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در سال تحصیلی 1392، مشتمل بر جلسات 11 الی 20 از بحث کتاب بیع که توسّط دو تن از شاگردان معظّمٌ له تقریر شده است، از<a href="http://qommpth.ir/" title="پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین">&nbsp;پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین</a>&nbsp;قابل دریافت می‌باشد.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://qommpth.persiangig.com/Parto%20Thaqalain/Tagrirat1.jpg"></p> text/html 2013-12-08T14:31:53+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود هشتمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول آیت الله مدرّسی یزدی http://qommpth.mihanblog.com/post/12 <span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: justify;">هشتمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در سال تحصیلی 1392 که مشتمل بر جلسات 22 الی 26 از بحث اقلّ و اکثر ارتباطی (اصالة الاشتغال) می‌باشد، از پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین قابل دریافت می‌باشد.</span><div><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Verdana, Times New Roman, serif"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.afsaran.ir/si8gZTc_500.jpg" alt="دانلود هشتمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول آیت الله مدرّسی یزدی"></div></div> text/html 2013-12-03T16:09:28+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین کتب منتشر شده از آیت الله مدرّسی یزدی توسّط مؤسّسه پرتو ثقلین در موضوع معارف http://qommpth.mihanblog.com/post/11 <span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: justify;">علاقمندان و متقاضیان محترم جهت تهیّه کتب زیر می­توانند به&nbsp;</span><a data-cke-saved-href="http://qommpth.ir" href="http://qommpth.ir/" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: justify;">پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین</a><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;به نشانی (&nbsp;</span><a data-cke-saved-href="http://qommpth.ir" href="http://qommpth.ir/" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: justify;">qommpth.ir</a><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;) مراجعه یا با شماره تلفن­های 38731344-025 و 38731346-025 و 09196654081 تماس حاصل فرمایند.</span><div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Verdana, Times New Roman, serif"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qommpth.persiangig.com/Parto%20Thaqalain/Hozeh2.jpg" alt="کتب منتشر شده از آثار آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی توسّط مؤسّسه پرتو ثقلین در موضوع معارف"></div></div> text/html 2013-12-02T15:13:42+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین کتب فقهی منتشر شده از آثار آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی توسّط مؤسّسه پرتو ثقلین http://qommpth.mihanblog.com/post/10 <p align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">علاقمندان و متقاضیان محترم جهت تهیّه کتب زیر می­توانند به&nbsp;</span><a data-cke-saved-href="http://qommpth.ir" href="http://qommpth.ir/" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">پایگاه پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین</a><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;به نشانی (&nbsp;</span><a data-cke-saved-href="http://qommpth.ir" href="http://qommpth.ir/" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">http://qommpth.ir</a><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">&nbsp;) مراجعه یا با شماره تلفن­های 38731344-025 و 38731346-025 و 09196654081 تماس حاصل فرمایند.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://media2.afsaran.ir/si3Qepm_535.jpg"></p> text/html 2013-12-01T16:06:33+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود هفتمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول آیت الله مدرّسی یزدی http://qommpth.mihanblog.com/post/9 <p align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">هفتمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در سال تحصیلی 1392 که مشتمل بر جلسات 22 الی 26 از بحث اقلّ و اکثر ارتباطی (اصالة الاشتغال) می‌باشد، از پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین قابل دریافت می‌باشد.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://media2.afsaran.ir/si8KZhz_500.jpg"></p> text/html 2013-11-27T21:33:36+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود دوّمین جزوه از تقریرات درس خارج فقه آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی http://qommpth.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">دوّمین جزوه از تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در سال تحصیلی 1392، مشتمل بر جلسات 11 الی 20 از بحث کتاب بیع که توسّط دو تن از شاگردان معظّمٌ له تقریر شده است، از پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین قابل دریافت می‌باشد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qommpth.persiangig.com/Parto%20Thaqalain/Tagrirat1.jpg" alt="دانلود دوّمین جزوه از تقریرات درس خارج فقه آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی"></div> text/html 2013-11-26T15:26:21+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود اوّلین جزوه از تقریرات درس خارج فقه آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی http://qommpth.mihanblog.com/post/3 <span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: justify;">اوّلین جزوه از تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته در سال تحصیلی 1392، مشتمل بر جلسات اوّل الی 10 از بحث کتاب بیع که توسّط دو تن از شاگردان معظّمٌ له تقریر شده است، از پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین قابل دریافت می‌باشد.</span> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qommpth.persiangig.com/Parto%20Thaqalain/figh1.jpg" alt="دانلود اوّلین جزوه از تقریرات درس خارج فقه آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی دامت برکاته"></div> text/html 2013-11-21T22:39:40+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین دانلود ششمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول آیت الله مدرّسی یزدی http://qommpth.mihanblog.com/post/2 <span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">ششمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول حضرت&nbsp;</span><a href="http://qommpth.ir/" target="_blank" title="پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته</a><span style="color: rgb(91, 95, 97); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;در سال تحصیلی 1392 که مشتمل بر جلسات 17 الی 21 از بحث اقلّ و اکثر ارتباطی (اصالة الاشتغال) می‌باشد، از پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین قابل دریافت می‌باشد.</span> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.afsaran.ir/siluaRW_427.jpg" alt="دانلود ششمین جزوه از تقریرات درس خارج اصول آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی یزدی دامت برکاته"></div> text/html 2013-11-17T14:34:43+01:00 qommpth.mihanblog.com مؤسّسه پرتو ثقلین پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی ،پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین http://qommpth.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: justify;"><a href="http://qommpth.ir" target="_blank" title="پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین"><b>پایگاه اطلاع رسانی مؤسّسه علمی پژوهشی فرهنگی پرتو ثقلین</b></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><font size="2" style="color: rgb(91, 95, 97);">&nbsp;،متصدّی درج، انعکاس و انتشار کامل اخبار آثار مربوط به </font><b><font size="1" color="#000099">حضرت آیةالله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبائی یزدی دامت برکاته</font></b><font size="2" style="color: rgb(91, 95, 97);"> از اساتید سطح خارج حوزه علمیه قم و از اساتید دانشگاه می باشد.</font><br><br></span></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://qommpth.ir/" target="" title="پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.afsaran.ir/siXvmiO_426.jpg" alt="پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو ثقلین"></a></div></div>